Allow ExecutorWorker thread pool shutdown 65/1865/2
authorTuukka Lehtonen <tuukka.lehtonen@semantum.fi>
Wed, 20 Jun 2018 08:07:58 +0000 (11:07 +0300)
committerTuukka Lehtonen <tuukka.lehtonen@semantum.fi>
Wed, 20 Jun 2018 08:18:05 +0000 (08:18 +0000)
commit951846b17c8c02759b7a319b0f2952cafacb8bea
tree3425e52a7e37bac343b652b622808f833e5fa3e9
parentd90a13d82876ecd36bd3a73c00c879d6619376d1
Allow ExecutorWorker thread pool shutdown

Also made the pool spawn daemon threads to allow shutdown regardless of
whether the pool is shut down or not.

gitlab #29

Change-Id: I680e15407c0fd0586070a212d291efd44dc28f5d
bundles/org.simantics.utils.thread/src/org/simantics/utils/threads/ExecutorWorker.java
bundles/org.simantics.utils.thread/src/org/simantics/utils/threads/ThreadUtils.java
bundles/org.simantics.workbench/src/org/simantics/workbench/internal/SimanticsWorkbenchAdvisor.java